سیاست مرجوعی و عودت

به طور کلی محصولات مرجوعی به دو دسته تقسیم میشوند :

  • محصولاتی که در حین حمل و نقل و توسط اداره های پستی و…. آسیب دیده اند:

شما عزیزان میباست در هنگام تحویل کالا از مامور پستی با پشتیبانی سایت تماس گرفته مشکل را بررسی نمایید و با هماهنگی پشتیبانی نسبت به عودت و یا تحویل کالا اقدام نمایید. در غیر این صورت تیم موبایل وان شاپ هیچ شرایطی را قبول نمیکند .

  • محصولاتی که پس از دریافت سالم از ادارات دارای مشکل خاصی بوده اند:

پس از تماس با پشتیبانی و گزارش شرایط میتوانید راهنمایی های لازم در خصوص عودت کالا را از واحد پشتیبانی دریافت نمایید .

Return policy

:In general, returned products are divided into two categories

  • :Products that were damaged during transportation and by postal offices, etc

You, dear ones, should contact the site support during the delivery of the goods, check the problem and arrange the return or delivery of the goods in coordination with the support. Otherwise, the Mobile One Shop team will not accept any conditions.

  • :Products that had special problems after receiving them safely from the offices

After contacting the support and reporting the conditions, you can receive the necessary instructions regarding the return of the goods from the support unit.